Sogetsu School

Sogetsu School

De Sogetsu School werd in 1927 opgericht door Sofu Teshigahara (1900-1979), Tokyo (Japan). Hij handhaafde de klassieke Ikebana regels voor de basisschikkingen maar bood daarnaast meer mogelijkheden tot het uiten van de individuele originaliteit en creativiteit van de beoefenaar. Hij introduceerde moderne, abstracte elementen in Ikebana.

Het grondbeginsel van de Sogetsuleer is gebaseerd op de basisstijl en de variaties hierop. Hier worden het gevoel voor verhoudingen, ruimte en kleur bestudeerd en ontwikkeld. Daarna wordt ingegaan op een veertigtal thema’s. Hierbij spelen kleur, lijn, massa en ruimte een grote rol. Deze vrije schikkingen zijn meer gericht op het ontwikkelen van de eigen creativiteit en de innerlijke groei. De vrije expressie wordt gestimuleerd door de natuurlijke materialen,  door middel van specifieke technieken, van vorm te kunnen veranderen. Het gebruik van niet-natuurlijke  materialen (zoals stof, metaal, ijzer, gebleekte materialen, kunststof, glas etc.) maakt een onconventionele wijze van schikken mogelijk.

Sogetsu Ikebana is een artistieke uiting die uitgedrukt wordt in een schikking met natuurlijke materialen, plastiek of sculptuur. Een schikking kan in elke omgeving worden gemaakt en in elk formaat.

Sogetsu Branch Nederland is opgericht in 1981 en is onderdeel van de Sogetsu Foundation in Tokyo. Het heeft een bestuur en een 115-tal leden. De Branch biedt informatie, organiseert evenementen en is een platform voor Sogetsu geïnteresseerden. Nederland heeft een groot aantal door Japan bevoegde docenten die lessen, workshops, demonstraties en exposities verzorgen.

Nadere informatie is te vinden op www.sogetsubranchnederland.nl

Secretariaat:
Ine Broos
tel. 076-5037335
e-mail informatie@sogetsubranchnederland.nl

Anne-Riet Vugts over haar passie voor Sogetsu

Meer Sogetsu schikkingen:

 

© Copyright 2017