Programma Het Noorden

Programma afdeling Het Noorden

      • 18-05-2019 Afsluiting van het seizoen, workshop o.l.v. Fransina Ganzeveld.

Planning bijeenkomsten najaar 2019

Informatie en inschrijving
Lies Reinink
nivhetnoorden@gmail.com

Kosten
€15,00 voor leden
€20,00 voor introducés
Svp uiterlijk een week van te voren overmaken op NL15 INGB 0004 7463 48
Locatie: Reinhart Orchideeën, Westerveen 6, Haren

© Copyright 2017