Programma afdeling Het Noorden

Programma afdeling Het Noorden

Zaterdag 12 december 2020
Kerstworkshop

Zaterdag 9 januari 2021
Nieuwjaarsbijeenkomst: jaarvergadering, lunch en workshop

Informatie en inschrijving

Lies Reinink
nivhetnoorden@gmail.com

Kosten
€15,00 voor leden
€20,00 voor introducés
S.v.p. uiterlijk een week van te voren overmaken: NL15 INGB 0004 7463 48
Locatie: Reinhart Orchideeën, Westerveen 6, Haren

© Copyright 2017