Programma afdeling Het Noorden

Programma afdeling Het Noorden

Hieronder de planning voor 2021, of e.e.a. doorgang kan c.q. zal vinden is afhankelijk van de ontwikkelingen en de maatregelen rond het Coronavirus.

Zaterdag 17 april
Afdelingsbijeenkomst het Noorden

Zaterdag 29 mei
Afsluiting seizoen

Informatie en inschrijving

Lies Reinink
nivhetnoorden@gmail.com

Kosten
€15,00 voor leden
€20,00 voor introducés
S.v.p. uiterlijk een week van te voren overmaken: NL15 INGB 0004 7463 48
Locatie: Reinhart Orchideeën, Westerveen 6, Haren

© Copyright 2017