Programma afdeling Het Noorden

Programma afdeling Het Noorden
2023

Wegens een onvoltallig bestuur zijn er geen activiteiten gepland tot een nader te bepalen datum.


Contactpersoon: Wini Douma 
bereikbaar via mailadres:
nivhetnoorden@gmail.com

© Copyright 2017