Programma afdeling Het Noorden

Programma afdeling Het Noorden

  • Zaterdag 18 april: Gecanceld i.v.m. Corona maatregelen
  • Zaterdag 30 mei:  Gecanceld i.v.m. Corona maatregelen 
  • Zaterdag 5 september : Opening nieuwe seizoen

 

Informatie en inschrijving

Lies Reinink
nivhetnoorden@gmail.com

Kosten
€15,00 voor leden
€20,00 voor introducés
S.v.p. uiterlijk een week van te voren overmaken: NL15 INGB 0004 7463 48
Locatie: Reinhart Orchideeën, Westerveen 6, Haren

© Copyright 2017