Programma Het Noorden

Programma afdeling Het Noorden

Leden van afdeling Het Noorden van de Nederlandse Ikebana Vereniging hebben de Japanse kunst van het bloemschikken laten zien tijdens de Kom in de Kas dagen. Studenten van Bloem, groen en styling van TerraNext lieten zowel moderne als historisch geïnspireerde arrangementen vanuit het Westers bloemwerk zien.

We kijken terug op een zeer geslaagde Ikebana Ikenobo expositie.
 
Planning Bijeenkomsten najaar 2018
15-12-2018 Els van Vlimmeren, Ohara school.
12-01-2019 Jaarvergadering/nieuwjaarsbijeenkomst. Workshop o.l.v. Lies Reinink, Shimentai
16-02-2018 Rikka Shimputai o.l.v. Jeannet Smeenge Ikenobo
6-04-2019  Nog in te vullen.
18- o5-2019 Afsluiting van het seizoen


Informatie en aanmelding
Lies Reinink
tel. 050-4030955
nivhetnoorden@gmail.com

Aanvangstijd
13.30 uur (de zaal is open om 13.15 uur)

Gewijzigde Kosten
€15,- voor leden
€20,- voor introducés
Bij voorkeur vanaf nu via Bank of ING de kosten voor de workshop over te maken op
rekening NL15 INGB 0004 7463 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Noorden


Bestand_002Sinds vorig voorjaar (2017) hebben we een permanente informatiestand in de kas bij Reinhart Orchideeën in Haren, waar we ook altijd onze afdelingsbijeenkomsten hebben. Tussen de volières met tropische vogels en de vijvers met Japanse Koi, valt de Ikebana stand op door haar lichte en rustige uitstraling. In de stand hebben we ons informatiemateriaal: NIV-folder met een inlegvel waarop de informatie van onze afdeling (docenten en data workshops), een paar NIV nieuwsbulletins, persoonlijke folders van onze docenten, een tweetal ingelijste foto’s van Ikebana schikkingen en natuurlijk een aantal Ikebana arrangementen. Deze worden wekelijks ververst en/of vernieuwd, wat bij toerbeurt gedaan wordt door onze leden. Vóór het weekend staan er verse schikkingen.

Locatie: Reinhart Orchideeën
Westerveen 16, 9751 HW Haren (Gr)
naar website Reinhart Orchideeen

© Copyright 2017