Programma Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

Zaterdag 14 december 2019
Ohara workshop voor de feestdagen o.l.v. Irene Kho

Zaterdag 25 januari 2020
ALV en Sogetsu winterworkshop o.l.v. Rianne Machielse

 


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Hanny Slegt
tel. 06-27212398
hanny.slegt@upcmail.nl

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
’t Hofke 15
Eindhoven

Kosten met ingang van 1 januari 2019(tenzij anders vermeld)
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden

Meenemen
Ikebanagereedschap

© Copyright 2017