Programma Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

Zaterdag 25 januari 2020
ALV en Sogetsu winterworkshop o.l.v. Rianne Machielse

Zaterdag 14 maart 2020
Bijzondere workshop en feestelijke lunch t.g.v. 20-jarig jubileum afdeling Het Zuiden
Kosten: €20,– (inclusief lunch), alleen voor leden
Informatie en inschrijven: Karin van ’t Westeinde tel. 06-44764674
Locatie: De Schop/Wasboerderij, Celebeslaan 30, Eindhoven (www.wasven.nl)

Zaterdag 13 juni 2020
Sogetsu zomerworkshop o.l.v. Basja van Antwerpen

 


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Hanny Slegt
tel. 06-27212398
hanny.slegt@gmail.com

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
’t Hofke 15
Eindhoven

Kosten met ingang van 1 januari 2019(tenzij anders vermeld)
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden

Meenemen
Ikebanagereedschap

© Copyright 2017