Programma Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

Zaterdag 15 december 2018
Sogetsu workshop voor de feestdagen o.l.v. Dini Bastiaanssen
Kosten: €20 voor leden en €25 voor introducés

Zaterdag 26 januari 2019
ALV en Sogetsu winterworkshop o.l.v. Christel Wiegerinck

Zaterdag 23 maart 2019
Sogetsu workshop o.l.v. Alie Bos

 


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Hanny Slegt
tel. 013-5144312
hanny.slegt@upcmail.nl

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
’t Hofke 15
Eindhoven

Kosten met ingang van 1 januari 2019(tenzij anders vermeld)
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden

Meenemen
Ikebanagereedschap

© Copyright 2017