Afdeling het Noorden, workshop o.l.v. Margot Gorter

AFDELING HET NOORDEN, WORKSHOP O.L.V. MARGOT GORTER

Onder leiding van Margot Gorter werd in april een Shoka Futa Kabu ike met een Soe wake gemaakt.
Zie hieronder het resultaat.

© Copyright 2017