Afdeling Het Noorden

Het Noorden

Bestuur:

Voorzitter
Fransina Ganzeveld
tel. 06-43255048
Secretaris
Lies Reinink
tel.0594-853915
nivhetnoorden@gmail.com
Penningmeester
Anja Koning
tel. 06-47681550
Lid
Margot Visser

Onderstaand vindt u een overzicht van de lesgevende NIV docenten in deze regio

Docenten Het Noorden
Naam Koning, Anja
School Ikenobo
Graad Junkakyo (derde graad)
E-mail anja_vk@yahoo.com
Telefoon 06-47681550
Website n.v.t.
Leslocatie n.v.t.
Afdeling Het Noorden
Naam Postma, Jan
School Ikenobo
Graad Junkakyo (derde graad docent)
E-mail jrhpostma@gmail.com
Telefoon 0511-431692
Website n.v.t.
Leslocatie i.o.m. leerlingen
Afdeling Het Noorden
Naam Postma-Oostenburg, Richtje
School Ikenobo
Graad Junkakyo (eerste graad docent)
E-mail jrhpostma@online.nl
Telefoon 0511-431692
Website n.v.t.
Leslocatie i.o.m. leerlingen
Afdeling Het Noorden
Naam Reinink, Lies
School Ikenobo
Graad Junkakan (tweede graad docent)
E-mail liesreinink@live.nl
Telefoon 06-57584419
Website
Leslocatie N.v.t.
Afdeling Het Noorden
Naam Smeenge-Neef, Jeannet
School Ikenobo
Graad Sokakyo (derde graad professor)
E-mail smee47@ziggo.nl
Telefoon 06-21572459
Website n.v.t.
Leslocatie Stadskanaal en Haren
Afdeling Het Noorden

© Copyright 2017