Afdeling Het Noorden

Het Noorden

Bestuur:

Voorzitter
Fransina Ganzeveld
tel. 06-43255048
Secretaris
Lies Reinink
tel. 050-4030955
nivhetnoorden@gmail.com
Penningmeester
Anja Koning
tel. 06-47681550
Lid
Margot Visser

Onderstaand vindt u een overzicht van de lesgevende NIV docenten in deze regio

Docenten Het Noorden
Naam Ganzeveld, Fransina
School Ikenobo
Graad Junkakan (tweede graad docent)
E-mail 2doikebana@gmail.com
Telefoon 06-43255048
Website www.2do-ikebana.com
Leslocatie N.V.T.
Afdeling Het Noorden
Naam Hek, Wim
School Ikenobo
Graad Kako (eerste graad assistent professor)
E-mail ikenobo@wimrichard.nl
Telefoon 0592-344467
Website n.v.t.
Leslocatie
Afdeling Het Noorden
Naam Koning, Anja
School Ikenobo
Graad Junkakyo (derde graad)
E-mail anja_vk@yahoo.com
Telefoon 06-47681550
Website n.v.t.
Leslocatie Smilde e.o.
Afdeling Het Noorden
Naam Postma, Jan
School Ikenobo
Graad Junkakyo (derde graad docent)
E-mail jrhpostma@gmail.com
Telefoon 0511-431692
Website n.v.t.
Leslocatie i.o.m. leerlingen
Afdeling Het Noorden
Naam Postma-Oostenburg, Richtje
School Ikenobo
Graad Junkakyo (eerste graad docent)
E-mail jrhpostma@online.nl
Telefoon 0511-431692
Website n.v.t.
Leslocatie i.o.m. leerlingen
Afdeling Het Noorden
Naam Reinink, Lies
School Ikenobo
Graad Junkakan (tweede graad docent)
E-mail liesreinink@live.nl
Telefoon 050-4030955
Website www.liesreinink.com
Leslocatie Aduard (GR)
Afdeling Het Noorden
Naam Smeenge-Neef, Jeannet
School Ikenobo
Graad Sokakyo (derde graad professor)
E-mail smee47@ziggo.nl
Telefoon 0599-614406
Website n.v.t.
Leslocatie Stadskanaal
Afdeling Het Noorden
Naam Vecht, Richard van der
School Ikenobo
Graad Kako (eerste graad assistent professor)
E-mail ikenobo@wimrichard.nl
Telefoon 0592-344467
Website n.v.t.
Leslocatie
Afdeling Het Noorden

© Copyright 2017