Afdeling Het Noorden

Het Noorden

 

Contactpersoon:
Wini Douma
nivhetnoorden@gmail.com
Onderstaand vindt u een overzicht van de lesgevende NIV docenten in deze regio

Docenten Het Noorden
Naam Koning, Anja
School Ikenobo
Graad Junkakyo (derde graad)
E-mail anja_vk@yahoo.com
Telefoon 06-47681550
Website n.v.t.
Leslocatie n.v.t.
Afdeling Het Noorden
Naam Postma, Jan
School Ikenobo
Graad Junkakyo (derde graad docent)
E-mail jrhpostma@gmail.com
Telefoon 0511-431692
Website n.v.t.
Leslocatie i.o.m. leerlingen
Afdeling Het Noorden
Naam Postma-Oostenburg, Richtje
School Ikenobo
Graad Junkakyo (eerste graad docent)
E-mail jrhpostma@online.nl
Telefoon 0511-431692
Website n.v.t.
Leslocatie i.o.m. leerlingen
Afdeling Het Noorden
Naam Smeenge-Neef, Jeannet
School Ikenobo
Graad Sokakan ( 2e graad Professor )
E-mail smee47@ziggo.nl
Telefoon 06-21572459
Website n.v.t.
Leslocatie Stadskanaal en Haren
Afdeling Het Noorden

 

© Copyright 2017