Programma Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

Zaterdag 14 december 2019
Ohara workshop voor de feestdagen o.l.v. Irene Kho

Zaterdag 25 januari 2020
ALV en Sogetsu winterworkshop o.l.v. Rianne Machielse

Zaterdag 14 maart 2020
Bijzondere workshop en feestelijke lunch t.g.v. 20-jarig jubileum afdeling Het Zuiden
Kosten: €20,– (inclusief lunch), alleen voor leden
Informatie en inschrijven: Karin van ’t Westeinde tel. 06-44764674
Locatie: De Schop/Wasboerderij, Celebeslaan 30, Eindhoven (www.wasven.nl)

Zaterdag 13 juni 2020
Sogetsu zomerworkshop o.l.v. Basja van Antwerpen

 


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Hanny Slegt
tel. 06-27212398
hanny.slegt@gmail.com

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
’t Hofke 15
Eindhoven

Kosten met ingang van 1 januari 2019(tenzij anders vermeld)
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden

Meenemen
Ikebanagereedschap

© Copyright 2017