Programma afdeling Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

2023

Zaterdag 16 december
Kerstworkshop door Sogetsu leraar Alie Bos
Aanvang workshops: 09:45 -12:15 uur.

2024

27 januari Ledenvergadering met aansluitend een winterworkshop.

 


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Karin van ‘t Westeinde
karin.baaten@gmail.com

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum De Deel
Frankische Driehoek 3
5052 BL  Goirle

Kosten
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden
Bij verhindering volgt geen restitutie, u kunt zelf voor een vervanger zorgen.

Meenemen
Ikebanagereedschap en over verdere benodigdheden wordt u geïnformeerd wanneer u zich opgeeft.

 

© Copyright 2017