Programma afdeling Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

2023

Zaterdag 3 juni
Workshop door Sogetsu leraar Henriette Schalk

Zaterdag 28 oktober
Workshop door Sogetsu leraar Ans Vaatstra

Zaterdag 16 december
Workshop door Sogetsu leraar Alie Praamstra

 


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Karin van ‘t Westeinde
karin.baaten@gmail.com

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum De Deel
Frankische Driehoek 3
5052 BL  Goirle

Kosten
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden
Bij verhindering volgt geen restitutie, u kunt zelf voor een vervanger zorgen.

Meenemen
Ikebanagereedschap en over verdere benodigdheden wordt u geïnformeerd wanneer u zich opgeeft.

 

© Copyright 2017