Programma Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

Zaterdag 13 juni 2020
Sogetsu zomerworkshop o.l.v. Basja van Antwerpen

 


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Karin van ’t Westeinde
karin.baaten@gmail.com

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
’t Hofke 15
Eindhoven

Kosten
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden

Meenemen
Ikebanagereedschap

© Copyright 2017