Programma Het Zuiden

Programma afdeling Het Zuiden

Zaterdag 31 oktober Sogetsu herfst workshop o.l.v. Marion Wopereis
Locatie is nog niet bekend.

Zaterdag 12 december Sogetsu kerstworkshop o.l.v. Anne-Riet Vugts
Locatie is nog niet bekend.


Informatie en inschrijving tot twee weken van te voren
Karin van ’t Westeinde
karin.baaten@gmail.com

Locatie (tenzij anders vermeld)
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
’t Hofke 15
Eindhoven

Kosten
€15,– voor leden
€20,– voor introducés
Graag twee weken voor de bijeenkomst de kosten overmaken op
bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 2765 48 t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. het Zuiden

Meenemen
Ikebanagereedschap

© Copyright 2017