Afdeling Rotterdam, workshop o.l.v. Hélène Jansen

AFDELING ROTTERDAM, WORKSHOP O.L.V. HÉLÈNE JANSEN

Hélène begon haar workshop met een summiere geschiedenis  over Ikebana en haar  vier  belangrijkste Scholen.  Ikebana ligt in het Boeddhisme en het Shintoïsme.  Sinds de 16e eeuw is de weergave van de natuur het belangrijkste in Ikebana.

Unshin Ohara was de stichter van Ohara School. Hij heeft de platte schalen en  metalen prikkers (kenzan) geïntroduceerd.  Zijn zoon Koun  heeft de eerste grote Ikebana tentoonstellingen georganiseerd. Koun heeft bovendien ervoor gezorgd dat Ikebana in het lesprogramma van Meisjesscholen werd opgenomen – een bijzondere ontwikkeling, want tot die tijd werd Ikebana alleen door mannen beoefend. Natsuki Ohara heeft in 1990 een nieuwe stijl ontworpen – de lineaire vorm die in het Japans Narabu-Katachi en in het Engels One-row genoemd wordt.
Wij gingen in een langwerpige schaal met drie kenzans de Narabu Katachi Schikking maken.  Op elke prikker kwam een van de hoofdlijnen:  Subject, Secondary en  Object . Om  verbinding  tussen de hoofdlijnen te creëren,  is de schikking aangevuld door  fillers .  De One-row form kan enkelzijdig of meerzijdig gemaakt worden.
Met Irissen, Rozen en Hortensia-limelight  als hoofdlijnen en Pistache takken en Iris bladeren als fillers  hebben wij de schikking gemaakt.
Vanaf 2008 zijn er veranderingen in  de Ohara School gekomen, deze schikking kan  ook in drie of vijf vaasjes gemaakt worden. De hoofdlijnen mogen in de enkelzijdige schikking niet meer hellend geplaatst worden, zoals in de meerzijdige variant.

© Copyright 2017