Afdeling het Oosten, workshop Feestschikkingen o.l.v. Jeroen Vermaas

AFDELING HET OOSTEN, WORKSHOP FEESTSCHIKKINGEN O.L.V. JEROEN VERMAAS.

Schikkingen n.a.v. het sprookje ‘Rieten hoeden voor de sneeuw’.

Het sprookje kunt u lezen in het Nieuwsbulletin van december 2016 op pagina 25 en 26.

© Copyright 2017