Afdeling het Oosten Online Demo door Jenneke Soejoko en Jeroen Vermaas

AFDELING HET OOSTEN ONLINE DEMONSTRATIE DOOR JENNEKE SOEJOKO EN JEROEN VERMAAS

De dubbele workshop feestschikkingen kon geen doorgang vinden.
Online was er een demonstratie als alternatief.

 

© Copyright 2017