Afdeling Het Noorden, workshop o.l.v. Fransina Ganzeveld

AFDELING HET NOORDEN, WORKSHOP O.L.V. FRANSINA GANZEVELD

Zaterdag 7 december gaf Fransina Ganzeveld een workshop met een knipoog naar Kerst. Het werd een shimentai = tafelarrangement dat met een kleine twist heel goed kan worden omgewerkt tot kerstschikking. Verschillende Ikebanascholenhebben deze schikking aan de Moribana toegevoegd. Bij de Ikenoboschool valt deze schikking onder de Jiyuka (vrije schikking).

© Copyright 2017