Afdeling het Noorden, afsluiting voorjaarsseizoen 2017

AFDELING HET NOORDEN, AFSLUITING VOORJAARSSEIZOEN 2017

De dag bestond uit 2 delen te weten: In de ochtend een workshop Temari ballen o.l.v. Sandra Moek daarna een lunch verzorgd door het bestuur en ’s middags een vrije schikking (Jiyuka)  waarin de Temaribal werd verwerkt.

Omdat op 7/7 het Tanabata festival in Japan wordt gevierd leek het Sandra leuk om een bal met twee sterren in de schikking te verwerken. Het Chinese sprookje hiervan staat beschreven in het NIV Nieuwsbulletin van juni 2017 (blz. 42).     

Zie hieronder een impressie.

N.B. de temariballen (foto 8 t/m 11) zijn gemaakt door Sandra Moek.

© Copyright 2017