Afdeling Den Haag, demonstratie Corrie van der Meer – Fischer

AFDELING DEN HAAG, DEMONSTRATIE CORRIE VAN DER MEER – FISCHER

De demonstratie van Corrie van der Meer – Fischer, docente Ichiyo School, stond in het teken van de nagedachtenis aan Iemoto Akihiro Kasuya. Hij was de Iemoto van de Ichiyo school. Een gezegde van de Iemoto was: “Let the flowers speak!” Afdeling Den Haag genoot van de mooie schikkingen die Corrie maakte, waarbij ze veel materiaal uit haar eigen tuin gebruikte.

© Copyright 2017