60 jaar Nederlandse Ikebana Vereniging zondag 3 oktober 2021, informatie volgt!!

60 JAAR NEDERLANDSE IKEBANA VERENIGING ZONDAG 3 OKTOBER 2021

De viering van het 60 jaar Nederlandse Ikebana Vereniging gaat NIET door op 3 en 4 oktober 2020, het is een jaar uitgesteld naar zondag 3 oktober 2021 informatie volgt.

Dit jubileum zullen wij vieren in het weekend van 3 en 4 oktober 2020. Na de ontvangst zal de officiële opening om 11.00 uur plaatshebben. Er is door de jubileumcommissie een programma samengesteld en de afsluiting van het weekend staat gepland op zondag om 16.00 uur.

Locatie is Hotel en conferentiecentrum Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM  Driebergen, tel. 034-35 28 150
In verband met het reserveren van de kamers graag aanmelden voor 15 april 2020.

We zijn als commissie druk doende om er een fantastisch gebeuren van te maken. De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium en een aantal afspraken liggen al vast. Het belooft een aantrekkelijk weekend te worden dat staat in het teken van samen vieren met prikkelende activiteiten.
Een klein tipje van de sluier? We sluiten af met een ceremonie van de eerste niet Japanner die zichzelf Shinto meester mag noemen: Paul de Leeuw (www.shinto-meester ). Een heel Japans en vooral bijzonder gebeuren. Hiernaast zal Theo van Vliet (Japankenner) een lezing verzorgen. Naast dit alles zijn er nog de workshops.
Het jubileum gaan we vieren in de mooie Bergse Bossen. Een toplocatie voor deze gelegenheid waar het fijn samenkomen is.
Ook zin gekregen? In ons tijdschrift staat hoe u zich kunt inschrijven.
We hopen u te kunnen verwelkomen!
De jubileumcommissie

© Copyright 2017